Månad: juni 2017

Grannsamverkan

Undvik inbrott i Lövestad! Det har bildats en grupp för att minska risken för brott. Genom att kontakta varandra om man ser något som verkar konstigt. Man kan lätt få kontakt med de som bor i närheten och man kan

Top