Grannsamverkan

Undvik inbrott i Lövestad!

Det har bildats en grupp för att minska risken för brott. Genom att kontakta varandra om man ser något som verkar konstigt.

Man kan lätt få kontakt med de som bor i närheten och man kan få information (efterlysningar, brottsrelaterade varningar, naturkatastrofer, trafikproblem etc.) från polis, räddningstjänst och kommunen.

Gå med i Lövestad Grannsamverkan, ladda ner  gratisappen Coyards. När du har fått en bekräftelse via mail ansöker du om att gå med i gruppen.

Läs mer på Coyards

Polisen rekomenderar även att DNA-märka stöldbegärlig egendom. Smartwater är en genomskinlig vätska som man penslar en droppe av, föremålen kan då spåras via ett register.

Läs mer på Smartwater