Lövestad Handelsklubb, Hk

Varje måndag träffas vi mellan kl 19.30-22 i Östra Färshallen. Välj vad som passar dig: bordtennis, innebandy, badminton, tabbata eller rockring. Bastun är varm.

Ring 0417-210 91, 0730-227676 eller 0730-715762 om du har frågor.

Välkomna, start augusti 2020!

20170413Frukostträff

Handelsklubben
Lövestad Handelsklubb är en ideell förening som vill verka för att utveckla näringslivet i Östra Färs i positiv riktning. Både företag och privatpersoner är välkomna som medlemmar.

Handelsklubben bildades av företagare, framförallt affärsidkarna i samhället, för ungefär 60 år sedan, då det var ännu mer liv och rörelse i Lövestad än idag. Som mest fanns 30-40 affärer och hantverkare. Lövestad är fortfarande ett mycket livaktigt litet samhälle med många företagare.

Lövestad Handelsklubb

Telefonlistan ” Handel, hantverk, och service i östra Färs ” som troligen utgivits sedan klubben startades, har nu en upplaga på 4.000 ex och trycks i fyrfärg. Den har fortfarande en given plats vid telefonen hos de flesta hushåll och företag i bygden.

Handelsklubben har ofta haft kontakt med kommunen och försöker påverka i olika, för bygden och medlemmarna, viktiga frågor. Det har t.ex. handlat om nerläggningen av vårdcentralen och försäljning av Kommungården. Många olika förslag har framförts bl.a inom turism, företagsamhet, yttre miljö, översiktsplan, hastighetsbegränsning på Södergatan m.m. Inom turismen så har vandrarpaketet ”Kulturell vandring på österlen” med start i Lövestad kommit till stånd på handelsklubbens initiativ. Andra saker som skett på vårt initiativ är att det tillkommit fler papperskorgar och parkbänkar. Annan försköning av samhället som planeras är av marknadsplatsen och kring återvinningsbehållarna. Fri elektricitet till infartsskyltarna har åtnjutits m.m.Klubben har också vid flera tillfällen fungerat som remissinstans i olika frågor.Vi har också representanter i kommunens näringslivsgrupp och försköningsgrupp.

Genom att sätta upp ett 50-tal historikskyltar med bilder på olika hus i byn vill handelsklubben levandegöra det sprudlande livaktiga stationssamhället Löfvestad, så som det var en gång. 2002 invigdes flertalet av skyltarna med pompa och ståt vid Järnvägsstationen och mycket folk samlades denna soliga dag. Denna ” Historiska skyltsöndag ” var en årlig tradition, där man vandrade runt, gärna i tidstypiska kläder, och tog del av samhällets historia via skyltarna men också fick ta del av olika hantverk, musik, mat mm. Lagom till den historiska skyltsöndagen 2003 tryckte föreningen upp en broschyr om de historiska skyltarna som nu distribuerats till en mängd turistbyråer och turistanläggningar i södra Sverige.

Handelsklubben har ombesörjt tillverkning och uppsättning av infartsskyltarna, ”Välkommen till Lövestad”, vars underskyltar kan bytas ut inför olika aktiviteter i byn.

En Lövestad-logotype har tagits fram som används vid alla lämpliga tillfälle. Även en dekal med texten I Lövestad…finns att sätta på din bil.

Tre olika vykort med hälsning från Lövestad har fått stor uppskattning bland de många turister som kommer hit under sommaren.

Handelsklubben arrangerar pubaftnar sista fredagen i månaden på Karlssons Hörna i Lövestad, för att medlemmarna skall få möjlighet, att under trevliga former, utbyta erfarenheter och umgås.

2010 invigdes skulpturparken Fornäsparken i Lövestad som väntar på ditt besök. Detta var troligen klubbens största projekt genom tiderna med en enorm insats från klubben.
Detta är en del av vad vi arbetar med. Vi önskar dig välkommen som medlem och hoppas att du inte bara skall ha nytta och glädje av medlemskapet, utan också deltar i klubbens arbete.