Skulpturparkförening

Lövestad Skulpturförenings hemsida

Allsångståget stannar till i Lövestad Skulpturpark.

Fornäsparken som blev grunden till  Lövestad Skulpturpark

Parken invigdes den 6 Juni 2010.
Invigningsord av representanter från Handelsklubben,tal av kultursekreterare Ylva Wallström.
För musikunderhållingen stod Peter & Sam Antonsson.

Evert Fornäs

Om konstnären
Evert Fornäs föddes 1924 i Hull, England och var från 1970 och 35 år framåt bosatt i Heinge utanför Lövestad.
Efter att under några år på 60-talet ha varit verksam som lärare vid Lunnevads folkhögskola i Östergötland har han sedan ägnat sitt liv åt bildhuggarkonsten.
Evert Fornäs arbetade huvudsakligen i granit och marmor. Hans verk står som offentlig utsmyckning på många platser i Sverige, bland annat på Kriminalvårdsstyrelsen
och Sjöfartsverket i Norrköping. På närmare håll finns skulpturer av Fornäs hand bl.a. i Simrishamn, Svedala och Staffanstorp. Konstnären bodde de sista åren i Ystad.
Om parken
Under 2008 inledde Lövestad Handelsklubb samtal med Evert Fornäs om att iordningställa en skulpturpark i Lövestad tillägnad konstnären. Sjöbo kommun ställde sig mycket positiv till projektet och har bekostat den skulptur som blir parkens centrala och permanenta verk – Modergudinnan.
Arbetet med parken har skett helt på ideell basis. Skötsel och drift av parken kommer att handhas av Lövestad Skulpturparksförening, enligt överenskommelse med konstnären och Sjöbo kommun. Lövestad Handelsklubb framför sitt varma tack till konstnären Evert Fornäs och Sjöbo kommun för att detta projekt har kunnat genomföras. Vi är stolta över att på detta vis få hedra ett så betydande konstnärskap. Vi hoppas att Fornäsparken i Lövestads hjärta ska komma att glädja såväl bybor som besökare i långa tider framöver.
i samarbete med Evert Fornäs & Sjöbo kommun