Integritetspolicy, GDPR

Från den 25 maj gäller den europeiska dataskyddsförordningen GDPR inom hela EU. Den ersätter personuppgiftslagen i Sverige och gäller även för föreningar som Lövestadbygdens Byalag. Syftet med den nya lagstiftningen är ett stärkt skydd för individen när det gäller hantering av personuppgifter.
Styrelsen har beslutat att leva upp till förväntningarna relaterade till GDPR meddelar på följande sätt hur de personuppgifter som bedöms nödvändiga för att kunna bedriva föreningens verksamhet:
Styrelsens ordförande är personuppgiftsansvarig och styrelsen utser den eller de som är behöriga att hantera personuppgifter. Det gäller till exempel kassören för att kunna hantera medlemsuppgifter eller sekreteraren i samband med röstlängder eller utskick.
Personuppgifter behövs för att kunna bedriva föreningens verksamhet och medlemskap i föreningen anses som ett medgivande av hantering av personuppgifter.
Föreningen kommer att föra ett medlemsregister där vissa begränsade uppgifter kommer att finnas. Uppgifterna omfattar enbart aktuella medlemmar och är endast namn och kontaktuppgifter.
Syftet med registret är att kunna bedriva föreningens verksamhet och att kunna nå ut med information som föreningen bedömer angelägen. Det gäller bland annat kallelser till möten och till andra aktiviteter.

Medlem kan begära ut information om vilka personuppgifter som hanteras och begära att uppgifterna ändras eller raderas.
Det gäller alla uppgifter förutom de som anses nödvändiga för att föreningen ska kunna bedriva verksamhet enligt föreningens ändamål och stadgar. Vi vill påminna om att denna åtgärd är en följd av ny lagstiftning och är till för att skydda medlemmarna när det gäller hantering av personuppgifter.