Besök Lövestad!

De flesta som kommer till Lövestad hälsar nog på goda vänner som har turen att bo här, men det finns något att göra här. För barnen finns en fin lekplats mitt i byn, med möjlighet att köpa glass i närheten.

Två gånger om året är det marknad, under sommaren finns det flera musikevenemang och konstnärer som kan ha sina ateljéer öppna. När mörkret sveper över oss firas Lövestad lyser mitt i byn.

Lövestad Skulpturpark har en permanent del med ett stort antal Evert Fornäs verk. Resten av parken är vikt för gästutställare.

Vi har ett fint utomhusbad, Östra Färsbadet och många möjligheter att hitta en vacker plats i naturen runt byn.

Heinge Strövområde ligger kring en bit av Djurrödsbäckens dalgång. Här möts ett ålderdomligt kulturlandskap med varierad natur. En rundtur i området tar besökaren genom lövskog, enefälad och ekhagar, över gärdsgårdar och betade kullar. På våren finns både blåsippor och backsippor i strövområdet. Texten hämtad från Sjöbo kommun.

Lövestad åsar utgör rullstensåsar och har ett stort geovetenskapligt värde., sedan ett par år är det ett naturreservat. Skåneleden löper genom området, det finns en grillplats. På våren täcks stora delar av ramslök. Förr fanns en dansbana, från den gick Kärleksstigen ut i mörkret, några har sina initialer ristade i barken av ett stort träd.

Foto Lani Noreke

Hallsbergs Gård och Stenar, väl värt ett besök eller se filmen. Det finns mycket att läsa hos Färs Härads hembygdsförening.

Som besökare kan du äta på:

Karlssons Hörna, Södergatan 16, 0417-210 91

Stationen i Lövestad, Järnvägsgatan 2, bokningar via 073-642 55 02

Rosenlunds restaurang, Storgatan 7, 0416-577 923

Som turist kan du sova över:

Björkänga Gård, 0417-210 14 eller 076-100 99 43

Åsargården Lugna Lyan, 0417-211 10, 070-3978850

Oråsgården, 0417-420 51 eller 070-8886976

Landet Bed & Breakfast, Ramsåsa 0417-134 83

Lilla Rygården, bed and breakfast