Länkar

Facebook-sidan Lövestadbygdens byalag, https://www.facebook.com/Lovestadbygdensbyalag/
Facebook-gruppen Lövestadbygdens byalag, https://www.facebook.com/groups/1186932018655964/
Facebook-gruppen I love Lövestad, https://www.facebook.com/groups/ilovelovestad/